Spoed

Er kan altijd iets onverwachts met uw gebit gebeuren. In de volgende gevallen kunt u altijd direct bij ons terecht.

Trauma
Een losgeslagen of afgebroken tand door een val of ander soort trauma wordt altijd direct door ons gezien. Bewaar een tand altijd vochtig, het liefst in een bekertje kraanwater en bel direct de tandarts!

Nabloeding
Als u een nabloeding heeft na het verwijderen van een tand of kies kunt u altijd direct door ons worden gezien. Geef druk op de wond door dicht te bijten op een schone theedoek.

Wij reserveren iedere werkdag tijd om mensen met een acute klacht te helpen. Indien u voor 12:30 uur contact met ons opneemt, kunnen wij u diezelfde dag nog zien. Op werkdagen kunt u altijd binnen 24 uur bij ons terecht voor een spoedafspraak. In de volgende gevallen kunt u altijd zo spoedig mogelijk bij ons terecht.

Pijnklacht
Om pijnklachten te verhelpen is vaak enige tijd nodig. Bel daarom voor 11:00 uur met onze praktijk als u pijn in uw mond begint te krijgen, wij kunnen u garanderen dat wij u dezelfde dag nog kunnen zien. Wanneer u na 12:30 belt of ver in de middag loopt u het risico dat er niet voldoende tijd meer is om u diezelfde dag nog te helpen.

Afgebroken tand of kies
Als een tand of kies afbreekt, kan dat ontsierlijk zijn of pijn doen door de scherpe randen. U kunt binnen 24 uur bij ons terecht om te kijken wat er aan de hand is en hoe dat het beste gerepareerd kan worden. Scherpe randen kunnen wij direct voor u verwijderen. Soms kunnen we een noodreparatie uitvoeren.

Overig
Voor alle andere klachten kunt u binnen 24 uur bij ons terecht om te laten onderzoeken of behandeling noodzakelijk is.

Spoedgevallen buiten onze reguliere openingstijden
Buiten de praktijkuren (praktijkuren: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur) en tijdens de weekenden, algemeen erkende feestdagen en enkele regionale feestdagen kunt u voor zeer ernstige spoedklachten contact opnemen met de tandheelkundige spoeddienst van Groningen via nummer 050-5350370 Zij zullen uw acute klachten verhelpen.